« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Usnesení z 29. zasedání ZO Horní Vltavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 29. zasedání ZO Horní Vltavice
1 Usneseni z 29.zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice
<br> USNESENÍ Z 29.ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE
konaného dne 26.8.2021
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/1
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 29.zasedání obce Horní Vltavice <.>
<br>
Usnesení č.2021-29/2
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice souhlasí s možným prodejem pozemků 373,381 kat.úz.Březová
Lada,pozemků 272/2,301/2,355/2 kat.úz.Slatina u Horní Vltavice Národnímu parku Šumava a
pověřuje starostu zahájením jednání o možném prodeji <.>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/3
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice souhlasí s úhradou vyúčtování neobsazených bytových a nebytových
prostor z provozních nákladů bytového a nebytového fondu z účtu spravovaného Městskou správou
domů s.r.o.v celkové částce 64 351,- Kč <.>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/4
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice neschvaluje prodej poz.Č.384 kat.úz.Horní Vltavice,a pověřuje
starostu obce jednáním o možné směně pozemků v zájmové oblasti s majiteli sousedních pozemků <.>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/5
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje umístění věcného břemene na pozemku č.216/5 kat.úz <.>
Horní Vltavice a pověřuje starostu obce zahájením jednání o prodeji pozemku <.>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/6
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje zahájení pořizování změny územního plánu obce Horní
Vltavice č.9 <.>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/7
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice odkládá posouzení směny pozemků v oblasti Račí a pověřuje
stavební komisi prověření podmínek možné směny <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/8
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje návrh změny zřizovací listiny Základní školy a Mateřské
školy Horní Vltavice,příspěvkové organizace,IČO: 709 86 282
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/9
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy se společností Zásilkovna na dobu 1
roku <.>
<br>
<br> Usnesení č.2021-29/10
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice odkládá uzavření pachtovní smlouvy na pozemek č.181/15 ...

Načteno

edesky.cz/d/5464592

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz