« Najít podobné dokumenty

Obec Solenice - Usnesení č. 2/2022 z 26. řádného zasedání ZO Solenice ze dne 17.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Solenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 6 17 Usneseni.docx (21.61 kB)
Usnesení č.2/2022
z 26.řádného zasedání ZO Solenice ze dne 17.6.2022
<br> ZO schvaluje:
3) Upravený program <.>
5) Znění zápisu do kroniky obce za rok 2021 <.>
6) Uzavření Směnné Smlouvy na pozemek 278/1 za pozemky č.29; 89/3; 89/4; 87/5 a 54/4,vše v k.ú.Solenice s doplatkem pro Obec Solenice ve výši 25 000,- a pověřuje starostu obce jejím podepsáním <.>
7) Navýšení rozpočtu na dárkové balíčky pro jubilanty z 200,- Kč na 350,- Kč za každý balíček <.>
8) Podpořit konání dětského dne částkou do 4000,- <.>
9)
a) Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Solenice,okres Příbram za rok 2021 <.>
b) Účetní závěrku obce Solenice za rok 2021 <.>
10) Závěrečný účet za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Solenice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání a hospodaření obce za rok 2021,a to bez výhrad
12) Stanovuje počet členů zastupitelstva obce Solenice na volební období 2022–2026 na 5 členů <.>
14) Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec Solenice <.>
16) Dodatek č.1 k darovací smlouvě ze dne 5.6.2018 a pověřuje starostu jeho podpisem <.>
19) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-12-6002924 <.>
20) Výběr dodavatele Porsche Inter Auto CZ spol.s.r.o.na základě doporučení hodnotící komise po vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Solenice – Dopravní automobil“,za částku 1 044 090,- Kč bez DPH <.>
22) Uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování a pověřuje starostu obce jejím podepsáním <.>
<br> ZO bere na vědomí:
11) Rozpočtové opatření č.3/2022 <.>
13) Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2021 <.>
15) Projekt úpravy budovy čp.46 <.>
21) Rozpočtové opatření č.4/2022 <.>
<br>
ZO souhlasí:
<br>
<br>
Zapsal: p.Mátl Ověřovatelé: p.Kozák v.r <.>
<br> p.Pravda v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/5464589

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Solenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz