« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Stanovení omezení dopravy.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
TR-129/2022
<br> Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-68018/2022-MASPE
<br>
Obec Lhota IČ 00237001
Boleslavská č.p.47
Lhota
277 14 DŘÍSY
<br>
Naše sp.zn.: OD-16203/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 22.06.2022
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na základě
žádosti podané
<br> dne 20.06.2020 obcí Lhota,IČ: 00237001 se sídlem Boleslavská 47,277 14 Lhota (dále jen
„žadatel“) <,>
<br> podle ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na místních komunikacích ul.Hlavnovská,ul.Hlavenecká,ul Příčná,ul.Borová a ul.Na
Průhonu vše v k.ú.Lhota u Dřís,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích – zklidnění dopravy v blízkosti rekreačního jezera,spočívající
v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného DIO
Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník,č.j.KRPS-63-172/ČJ-2022-010606 ze dne
17.06.2022,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu: 6/2022 – 30.9.2022
<br>
<br>
<br>
M...
dio.pdf
„.xls
<br>,„.<.> Mq.hx < \ NJ.<.>.Q mm.mm.: w „\\
<br> „známi "0 www
<br> ků 0356.<.> an Žán—„.ch
<br> mRux Qmwuwmoonwťm
<br> mňnon _Ěamnmu „uv—35“
<br> \ Šamoamm wymmo wanna

Načteno

edesky.cz/d/5464545

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz