« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Dispozice s majetkem obce Libníč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dispozice s majetkem[2].pdf [0,46 MB]
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
<br>
<br>
DISPOZICE S MAJETKEM OBCE
<br>
<br> na základě usnesení z jednání zastupitelstva obce číslo: UO36-12 ze dne 15.06.2022
a
<br> v souladu s § 39 odstavce 1.zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších novel
tímto zveřejňuje svůj záměr
<br>
prodat
<br>
pozemek parc.č.17/7 v k.ú.Libníč o výměře 13 m2 ve vlastnictví obce Libníč – ostatní
<br> plocha,v minimální ceně 20.000 Kč
<br>
Pozemek vzniká geometrickým plánem č.591-16/2022 vyhotovitele Jany Silné <.>
<br>
<br>
Záměr obce prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce obce po dobu
15 dní <.>
Po uplynutí lhůty bude tato směna projednána v zastupitelstvu obce.Jakékoliv připomínky
mohou občané předložit v této lhůtě na Obecní úřad Libníč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno: 22.06.2022
sejmuto: 07.07.2022
zpracoval: Uhlíř
Dispozice s majetkem obce Libníč
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
<br>
<br>
DISPOZICE S MAJETKEM OBCE
<br>
<br> na základě usnesení z jednání zastupitelstva obce číslo: UO36-12 ze dne 15.06.2022
a
<br> v souladu s § 39 odstavce 1.zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších novel
tímto zveřejňuje svůj záměr
<br>
prodat
<br>
pozemek parc.č.17/7 v k.ú.Libníč o výměře 13 m2 ve vlastnictví obce Libníč – ostatní
<br> plocha,v minimální ceně 20.000 Kč
<br>
Pozemek vzniká geometrickým plánem č.591-16/2022 vyhotovitele Jany Silné <.>
<br>
<br>
Záměr obce prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce obce po dobu
15 dní <.>
Po uplynutí lhůty bude tato směna projednána v zastupitelstvu obce.Jakékoliv připomínky
mohou občané předložit v této lhůtě na Obecní úřad Libníč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno: 22.06.2022
sejmuto: 07.07.2022
zpracoval: Uhlíř

Načteno

edesky.cz/d/5464526

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz