« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - OZV 2022 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2022 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností
OBEC Stěbořice
<br> Zastupitelstvo obce Stěbořice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Stěbořice
<br> o nočním klidu a regulaci hlučných činností
<br>
Zastupitelstvo obce Stěbořice se na svém zasedání dne 30.5.2022 usnesením č <.>
20/137/6 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.a) a d) a ustanovení § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o
některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
Čl.1
Předmět a cíl
<br>
<br> 1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou
denní dobu,které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy v obci a dále stanovení výjimečných případů,při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší <.>
<br>
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovení opatření k ochraně před
hlukem,v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,jako
stavu,který umožňuje spokojené soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření
příznivých podmínek pro život v obci <.>
<br>
Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
<br>
Čl.3
<br> Regulace činností v nevhodnou denní dobu
<br> Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk <,>
např.motorových sekaček na trávu,okružních a motorových pil,křovinořezů <,>
štěpkovačů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.4
<br>
1 dle ustanovení § 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,ve znění pozdějších
předpisů,platí,že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.Obec může
obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být
doba...

Načteno

edesky.cz/d/5464105

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz