« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Oznámení o schválení Závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Ladův kraj
Svazek obcí,Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČ: 70899088,bankovní spojení: 51-2843320247/0100,Korespondenční adresa podatelna MĚ Ú Říčany,Masarykovo nám.53,251 01 Říčany
Kancelář – Říčany,Olivova ul.1800/2 (budova Na růžku)
Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,hana.bolckova@laduv-kraj.cz
<br>
<br>
Oznámení
o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2021
<br>
Sdělujeme vám,že valná hromada č.2/2022 starostů obcí Ladova kraje schválila dne 21.6.2022 závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2021 dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů dle přílohy,a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad.Dále valná hromada schválila účetní závěrku svazku obcí Ladův kraj sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 a schválila hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2021 a jeho převedení na účet 432 – výsledek předcházejících účetních období.Závěrečný účet za rok 2021 byl zveřejněn na úředních deskách obcí a v plném rozsahu v elektronické formě na stránkách Ladova kraje.Ve fyzické formě je k nahlédnutí na adrese: Městský úřad v Říčanech,odbor finanční - zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí <.>
<br>
<br>
V Říčanech 21.6.2022
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX předseda Ladova kraje v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/5463448


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz