« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - přílohy k 22. zápisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k 22. zápisu
OBECNÍ ÚŘÍĚD ŠRNÍ Clslodop <.>
<br> Zpracov.Vážený pan Došlo:_ [ll.- UB.ŽUŽŽ / starosta Ing.XXXXXX XXXXXX ' '.a zastupitelstvo obce Srní _ _ Čl" PřÍ'Ohai Uklzn.341 92'Smí ll3 5/97/ŽZ Věc: srnská pouť Dne 1.června 2022
<br> Vážený pane starosto,vážení Zastupitelé obce <,>
<br> XXXXXX XXXXX Klostennann =.— spisovatel Šumavy z.s.se chystá uspořádat dne 13.srpna u Hauswaldske' kaple tradiční slavnostní bohoslužbu u příležitosti srnské poutě.Chceme tímto požádat obecní zastupitelstvo o příspěvek 12 000.— Kč na hudbu kteíou budou hnát klatovští hornisté tzv.hubertskou 11151
<br> Mši bude celebroVat Mons.XXXXX XXXXXX
<br> Jako další potřebujeme k zajištění dópravy mikrobus pro méně pohyblivé občany,který by měl jezdit od hasicái ny k plavebnímu kanálu.V podstatě se jedná 0 služby v rozsahu stejné,jako byly v letech minulých <.>
<br> Jako v letech minulých se chystají přijet členové spolku K'dll Klostei mann z Bavorska <.>
<br> Číslo účtu spolku XXXXX XXXXXXXXXXX X.X.je XXXXXXXXX/XXXX <.>
<br> Jména sponzorů a obce Smí budou na pozvánkách,které budou distribuovány po informačních střediscích,v tisku a na sociálních sítích.<,>
<br> Děkuji za pochopení,vstřícnost a těšíme se i na Vaši návštěvu <.>
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX _ Předseda spolku „ XXXXX XXXXXXXXXXX — spisovatel Sumavy X.X <.>
<br> Obecní úřad Srní Srní Č.p.l 13 341 92 Kašperské Hory
<br> KČT OPK Značkařský obvod Sušice
<br> Věc: Žádost o dotaci na rok 2022
<br> ' r
<br> Číslo dop <.>
<br> V Plzni dne 3.března 2022
<br> Obracíme se na Vás se žádostí o příspěvek na obnovu a údržbu turistických značených
<br> cest procház jících okolím Vaší obce <.>
<br> která se provádí jednou za tři roky.Na výměnu
<br> poškozených smerovek.tabulek a na údržbu směrovníků a turistických vývěsních map <.>
<br> Naše činnost je všeobecně prospěšná slouži veřejnosti a podporuje turistický ruch.Je hrazena Krajským úřadem a ústředím KCT.Příspěvky od obcí pomáhají hradit náklady na obnovu značení a nákup pomůcek pro značkaře <.>
<br> Proto ...

Načteno

edesky.cz/d/5463444


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz