« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - zápis 22.zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 22.zasedání
Zápis 22.zasedání zastupitelstva obce Srní konaného dne 20.06.2022 v 17.00 hodin,v sále požární zbrojnice č.p.lOO <.>
<br> 22.zasedání zastupitelstva obce Srní bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích.Přítomnoje členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy v souladu se zákonem o obcích schopné přijímat usnesení ve všech projednávaných bodech
<br> programu
<br> přítomni : Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXX,XXXXXXXXX XXXXXX,—Jiříkova Eva,Sebelík Miroslav,XXXXXXX XXXXXX
<br> ' l' " \ 'Í ') ">— omluveni: l/( '“ L&M;,Ví íl [íÁ zi ícív',! A(")).H.-/ lí C:,/70V
<br> pro: Q zdržel se: _/ proti: /
<br> Navržený zapisovatel : XXXXX XXXXX
<br> pro: & zdržel se: / proti: /
<br> ověřovatelé zápisu : lVlodzga Peter,Šebíklosef
<br> 1
<br> pro : () zdržel se : / proti : /
<br> návrh programu :
<br> 1/ zpráva o činnosti 2/ finanční platby 3/ různé
<br> 4/ diskuse
<br> 5/ závěr
<br> pro: 6 zdržel se:./ proti:,/
<br> 12 Zpráva o činnosti :
<br> Během minulého období probíhala různá jednání a to: Na dokončení výstavby sociálního zařízení v ATC Antýgl.V současné době probíhají dokončovací práce.Pokračovala jednání o soběstačnosti obce na zajištění energetické nezávislosti.Dále byla připravována a podána třetí žádost o dotace na přestavbu ATC Antýgl.Pro stížnost paní Městkové je prováděna inventura jednání a rozhodnutí navrhovaného územního plánu obce ze strany NPŠ.Občané byli vyzváni k podání žádosti o výjimku,přestože se vědělo,že ze strany NPŠ budou všechny zamítnuty.Běžně je prováděn úklid obce.Rozbíhá se provoz vATC Antýgl a běží obě infocentra na Srní i na Rokytě.Dle plánu proběhly dvě besedy s obyvateli o přestavbě budovy fary na muzeum Karla Klostermanna za účasti kolem 30ti občanů v sále Muzea Sušice <.>
<br> pro: p zdržel se : '/ proti : / 2) Finanční záležitosti - platby:
<br> a/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje rozpočtovou změnu č.1 ze dne 14.3.2022 a č.2 ze dne 23.4.2022
<br> pro ' &? zdržel se : / proti : 1/ - (».<.> /
<br> b/ Zastupitels...

Načteno

edesky.cz/d/5463443

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz