« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Veřejnoprávní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí č.21/5.1 ze dne 25.04.2022 a usnesení Zastupitelstva obce Bílá č.18/23 ze dne 12.04.2022 uzavírají níže uvedené smluvní strany na základě ustanovení 5 3a zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů,5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“):
<br> Čl.| Smluvní strany
<br> 1.Město Frýdlant nad Ostravicí
<br> zastoupené: RNDr.Helenou Pešatovou,starostkou
<br> se sídlem: Náměstí 3,739 11,Frýdlant nad Ostravicí- Frýdlant IČO: 00296651
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 19-1322781/0100
<br> (dále jen „město")
<br> 2.Obec Bílá
<br> zastoupená: Ing.Tomášem Kubačákem,starostou se sídlem: Bílá 151,739 15,Bílá
<br> IČO: 00577669
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 27725781/0100
<br> (dále jen „obec“)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> Čl.II Předmět smlouvy Město vsouladu s ustanovením zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii"),zřídilo jako svůj orgán Městskou policii Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „městská policie").Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů,práv a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných úkolů městské policie na území obce Bílá <.>
<br> Čl.||| Určení rozsahu úkolů
<br> Městská policie bude na území obce vykonávat měření rychlosti projíždějících vozidel prostřednictvím stacionárního měřiče rychlosti.Tato činnost bude vykonávána z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem o obecní policii a zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.Určený strážník bude v místě sídla městské policie vyhodnocovat záznamy z automatického měřícího syst...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz