« Najít podobné dokumenty

Obec Bohostice - Tábořiště Spálenka - Provozní řád tábořiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tábořiště Spálenka - Provozní řád tábořiště
Tábořiště Spálenka
Provozovatel: Obec Bohostice
<br> PROVOZNÍ ŘÁD TÁBOŘIŠTĚ SPÁLENKA
platný od 28.5.2022
<br>
<br> Účel tábořiště
<br> 1.Tábořiště Spálenka je určeno k rekreaci zájemců od 1.5.do 31.10.a má statut
<br> tábořiště.Od 1.11.do 30.4.bude sloužit tábořiště Spálenka jako zimoviště
pro přívěsy a maringotky.Rekreační jednotky (přívěsy,maringotky),zde
umístěné,dle pokynu správce,slouží výhradně k rekreaci jejich uživatelů <,>
kteří řádně uhradili poplatky,dle aktuálního Ceníku tábořiště <.>
<br> 2.Rekreační objekty zde umístěné není dovoleno využívat jejich řádným
uživatelům k podnikání a výdělečné činnosti formou jejich pronájmu za
úplatu třetí osobě pro účely rekreace ani pro jinou výdělečnou činnost
(skladovací prostory,výrobní prostory a pod.) <.>
<br> 3.V případě prokazatelného zjištění takovéhoto přestupku bude uživatel <,>
který se jej dopustil,vykázán z prostoru tábořiště,včetně povinnosti
odstranit i příslušný rekreační objekt <.>
<br> 4.Ekvivalentní částka uhrazená pro zbytek pobytu nebude takto se
provinivšímu uživateli vrácena <.>
<br>
Ubytování v tábořišti
<br>
1.Vlastník/uživatel objektu je povinen uhradit příslušné poplatky dle platného
<br> Ceníku tábořiště,který je na nástěnce v tábořišti a na úřední desce obce
Bohostice.Přepisování a dopisování na stvrzence není dovoleno <.>
<br>
Umísťování rekreačních jednotek v tábořišti
<br>
1.Rekreační jednotku postavte výhradně na místě určeném správcem tábořiště <.>
<br> Motorové vozidlo zaparkujte tak,aby nebránilo průjezdu jiným vozidlům a
nenarušovalo odpočinek ostatních návštěvníků.Mimo plochy vymezené pro
táboření je umístění karavanů a maringotek zakázán.Umístění rekreační
jednotky je vázáno na osobní pobyt uživatele místa <.>
<br>
2.Pod kótou 351,60 m n.m.Bpv nebudou umísťována žádná zařízení.V prostoru
mezi kótami 351,60 – 353,60 m n.m.Bpv lze umisťovat zařízení pouze
rekreantů,kteří jsou fyzicky přítomni u svých „ věcí „.Nelze umisťovat
maringotky.Umístěny mohou být pouze pojízdné karavany.J...

Načteno

edesky.cz/d/5462716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz