« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Oznámení o počtu vol. obvodů + počet zastupitelů obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ:00271462
<br>
V Češově dne 11.června 2022
<br>
Oznámení o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva
<br> Volby do zastupitelstva obce Češov konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> V souladu s ust.§ 27 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů,( dále jen „ zákon“),a vyhlášky Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb.o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů ( dále jen „vyhláška“ ),poskytuji informaci o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva v obci Češov
<br> Počet volebních obvodů : 1
Volební okrsek č.1 se sídlem: zasedací místnost obecního úřadu obce Češov č.p.49
Počet členů zastupitelstva : 5
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce
<br>
V Češově dne : XX.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5462709


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz