« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Nařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1052399384_0_Narizeni_SVS_-_Ukonceni_ochranneho_pasma_moru_vceliho_plodu_-_Litichovice_2021.pdf
Č.j.SVS/2022/082704-S
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br>
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS
<br> SVS pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49
<br> odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících
<br> zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 75a
<br> odst.1 a 2 veterinárního zákona,rozhodla takto:
<br>
<br> Čl.1
<br> Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 20.05.2021 nařízením Státní veterinární
<br> správy č.j.SVS/2021/063670-S vydaná z důvodů výskytu a potvrzení nebezpečné nákazy
<br> moru včelího plodu na území Středočeského kraje se ukončují <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Odůvodnění
<br> (1) V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastrálním území
Litichovice (685330),okr.Benešov,ve Středočeském kraji,nařídila KVS SVS pro
<br> Středočeský kraj dne 20.05.2021 pod č.j.SVS/2021/063670-S mimořádná veterinární
<br> opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu (dále též „MVO“) s platností pro
<br> stanovené ochranné pásmo této nákazy,zahrnující katastrální území: Bílkovice (764965) <,>
<br> Býkovice u Bořeňovic (608092),Čeňovice (619531),Dalovy (624624),Divišov u
<br> Benešova (626261),Křešice u Divišova (679593),Lbosín (679607),Litichovice (685330) <,>
<br> Teplýšovice (766429),Třebešice u Divišova (769657) <.>
<br> (2) Vzhledem k tomu,že v ochranném pásmu byly splněny povinnosti vyplývající z nařízených
<br> MVO a zároveň uplynula pozorovací doba,taktéž a pominuly okolnosti,které si nařízení
<br> výše uvedených MVO vyžádaly,bylo rozhodnuto tak,jak je shora uvedeno <.>
<br>
<br> Čl.3
Zrušovací ustanovení
<br>
Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/063670-S ze dne
<br> 20.05.2021 <.>
<br>
<br> Čl.4
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst...

Načteno

edesky.cz/d/5462207

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
24. 09. 2022
26. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz