« Najít podobné dokumenty

Obec Libchyně - Zápis ze zasedání OZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libchyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání OZ
Zápis č.20 ze zasedání zastupitelstva obce Libchyně
<br> konaného dne 14.6.2022
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta zahájil jednání,přivítal přítomné zastupitele a občany <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Libchyně schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Karla Stříbrného a
<br> Tomáše Pavláta
<br>
<br> Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Libchyně:
<br>
1.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
2.Schválení účetní závěrky za rok 2021
<br> 3.Smlouva o výpůjčce části pozemku – dětské hřiště
4.Stanovení počtu členů OZ pro příští volební období
5.Opravy místních komunikací
6.Práce v lese
7.Různé
8.Usnesení,závěr
<br>
Usnesení: OZ schvaluje navržený program jednání a jmenování ověřovatelů
<br>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 4 - 0- 0
<br>
<br> Ad 1 <.>
<br> Zastupitelé projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a Závěrečný účet
<br> obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad <.>
<br>
<br> Usnesení: OZ schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a Závěrečný účet obce
<br> s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad <.>
<br>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 4 - 0- 0
<br>
<br> Ad 2 <.>
<br> Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku za rok 2021
<br>
<br> Usnesení:
OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2021 <.>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 4 – 0 – 0
<br>
<br> Ad 3 <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce,která se týká pozemku vedle hřiště.Pozemek na p <.>
<br> č.o výměře 105 m2 bude předmětem výpůjčky pro instalaci herních prvků pro děti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení:
OZ schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku mezi obcí a p.P.F <.>,a to v rozsahu jak byla předložena
<br> na jednání OZ <.>
<br>
<br> pro - proti - zdržel se
<br> 4 – 0 – 0
<br>
<br> Ad4 <.>
<br>
<br> OZ projednalo ...

Načteno

edesky.cz/d/5461142

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Libchyně
27. 09. 2022
25. 08. 2022
22. 08. 2022
06. 08. 2022
25. 07. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Libchyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz