« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - vyúčtování vodného a stočného 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyúčtování vodného a stočného 2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny Srní
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Obec Srní
Sídlo: Srní 113
<br> 34192 Srní
Identifikační číslo: 00256081
Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba plátce DPH
Obchodní společnost Obec Srní
Sídlo: Srní 113
<br> 34192 Srní
Identifikační číslo: 00256081
Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Srní
Sídlo: Srní 113
<br> 34192 Srní
Identifikační číslo: 00256081
Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
3214-753092-00256048-3/1-00256081
3214-753092-00256081-1/1-00256081
3214-753092-00256081-2/1-00256081
3214-753092-00256081-4/1-00256081
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Obec Srní (IČO 00256081)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Srní
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.033814 0.054000 -0.020186 0.015164 0.013000 0.002164
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.021522 0.040000 -0.018478
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.006700 0.012000 -0.005300 0.006500 0.010000 -0.003500
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.005592 0.002000 0.003592 0.008664 0.003000 0.005664
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.232750 0.185000 0.047750
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.232750 0.185000 0.047750
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz