« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Zápis 5-2022.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 5-2022.doc
ZÁPIS č.5
ze schůze zastupitelstva Obce Lipec konané dne 13.6.2022 na OÚ v Lipci v 18.00 hod
<br> Přítomni: p.Havrda,p.Piskačová,p.Tomanová,p.Toman,p.Kurzová,p.Jehlička,p.Doležal
<br> Schůzi zahájil starosta obce XXXXX XXXXXX,zjistil,že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a schůze je oprávněna přijímat právoplatné usnesení <.>
Dále byl stanoven :
<br> Zapisovatel : paní Kurzová
Ověřitelé zápisu : p.Tomanová,p.Jehlička
Celkem členů 7
Program schůze :
1) Kontrola zápisu,program ZO
<br> 2) Veřejné osvětlení – výběr zhotovitele
3) Různé
<br> 1) Kontrola zápisu,program ZO
Byla provedena kontrola zápisu z XXX.schůze.Zápis byl schválen jednohlasně <.>
<br> Starosta seznámil ZO s dnešním programem.Program byl schválen jednohlasně <.>
<br> Hlasování : 7– pro 0 – proti 0 – zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO schvaluje zápis z minulého zasedání a program na dnešní schůzi <.>
2) Veřejné osvětlení – výběr zhotovitele
Starosta předložil tři cenové nabídky od firem,které se nabídly provést rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.Jedná se o výměnu světel.FI XXXXXX XXXXX – XXX XXX,XXKč,fi.Elektromontáže XXXXXXX XXXXXXXX – XXX XXX,-Kč,fi.XXXX XXXXXX montáže,oprava a revise vyhrazených elektrických zařízení – XXX XXX,-Kč.ZO po krátké diskusi souhlasí s fi.XXXXXX XXXXX <.>
Hlasování:
X-pro
<br>
X-proti
<br>
0-zdržel se
<br> U s n e s e n í :
ZO souhlasí a schvaluje fi.XXXXXX XXXXX na výměnu svítidel za cenu XXX XXX,XXKč <.>
<br> Různé :
<br> a) Rozpočtové opatření č.2
Starosta XXXXXXXXX ke schválení rozpočtové opatření č.X,které je potřeba provést z běžného chodu obce <.>
Hlasování :
<br> 7-pro
<br>
0-proti
<br>
0-zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO po projednání souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č.2
b) Příspěvek myslivcům
Starosta předložil žádost myslivců o neinvestiční dotaci.ZO po krátké diskusi navrhlo
5 000,-Kč <.>
Hlasování:
<br> 7-pro
<br>
0-proti
<br>
0-zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO po projednání souhlasí a schvaluje neinvestiční dotaci myslivcům ve výši ...

Načteno

edesky.cz/d/5459686


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipec
03. 08. 2022
03. 08. 2022
01. 08. 2022
28. 07. 2022
28. 07. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz