« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Zápis č.11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_č.11.pdf
1
<br> ZÁPIS č.11
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva Struhařov,dne 15.6.2022
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX,Šímová
Oldřiška,XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je XX,zasedání je usnášení schopné <.>
<br> Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL
<br> Program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
Bez připomínek
<br> 3.Zastupitelstvo projednalo,schválilo a pověřuje starostu obce Ing.L.Matouška uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č <.>
IV-12-6029491/011,Bořenovice – kNN,NN- p.č 15-1 na poz.932/2 v k.ú.Bořenovice mezi
obcí Struhařov a panem P.R,paní M.R,Bořenovice 3 a firmou ČEZ Distribuce a.s.Děčín <.>
Hlasování: 8/0/0
<br> otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> Zápis zapsal: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zápis ověřil: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> X
<br> Příští zasedání: XX.6.2022,v 19.00 hodin
<br> Program:
1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
3.Projednání došlé pošty
4.Různé
5.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/5458876


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
24. 09. 2022
26. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz