« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-Medlánky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-Medlánky
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení č.4/2022
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
<br> vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení pracovního
<br> místa úředníka/úřednice na dobu neurčitou – právník/právnička
<br>
<br> Místo výkonu práce:
<br> Úřad městské části Brno-Medlánky,Hudcova 239/7,621 00 Brno (dle domluvy i možnost částečné
<br> práce na „home office“)
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Poskytování právního poradenství pro všechny úseky úřadu a pro představitele samosprávy,právní
<br> asistence u přípravy materiálů předkládaných k projednání orgánům městské části,vyhotovování <,>
<br> připomínkování a modifikace smluvních dokumentů vč.kontroly plnění podmínek smluv a vedení
<br> evidence smluv,zastupování MČ při jednání navenek,zpracovávání podkladů pro vymáhání
<br> pohledávek a při uplatnění požadavku náhrady škody vůči MČ,podílí se na tvorbě dokumentů pro
<br> výběrová řízení u veřejných zakázek a zveřejňování smluv v registru smluv,projednávání přestupků
<br> proti pořádku ve státní správě proti pořádku v územní samosprávě,předkládá návrhy a připomínky
<br> k návrhům vyhlášek a nařízení města Brna,koncipuje právní stanoviska MČ k záměrům MČ a
<br> otázkám projednávaným v orgánech samosprávy <.>
<br>
<br> Platové podmínky:
<br> se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č <.>
<br> 341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů - 11.platová třída (dle započitatelné odborné délky praxe v rozmezí od 22.980
<br> Kč až 33.790 Kč,osobní XXXXXXXXX do výše XX.XXX Kč) + zaměstnanecké benefity (X dnů
<br> indispozičního volna navíc nad rámec zákonné dovolené a příspěvek na stravování ve výši
<br> 110 Kč/den) <.>
<br>
<br>
Termín nástupu: ihned,popř.dle domluvy (v případě okamžité...

Načteno

edesky.cz/d/5458527

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz