« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Záměry obce R8-224

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry obce R8-224
č.j.MMB/0338749/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směna
• části pozemku p.č.493/2 zahrada o výměře 2 m2 <,>
<br> • části pozemku p.č.2463/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 8 m2 <,>
<br> vše v k.ú Bohunice
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0338749/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej pozemku p.č.897,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 259 m2,jehož součástí
je stavba č.pop.448,objekt k bydlení,v k.ú.Staré Brno formou elektronické aukce
<br> zajišťované prostřednictvím společnosti NEUTRICS a.s <.>,IČO: 254 35 795,se sídlem
<br> Štětkova 1638/18,140 00 Praha,za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
<br> ve výši 14.400.000,- Kč odpovídající ceně obvyklé a za podmínky splatnosti kupní ceny před
<br> podpisem kupní smlouvy
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Vinterová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.2587,tel.542173165,e-mail: vinterova.petra@brno.cz)
<br> 3.prodej pozemku p.č.496/14,ostatní plocha,jiná plocha o výměře 35 m2,v k.ú.Žebětín
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Piknová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.256,t...

Načteno

edesky.cz/d/5458526

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz