« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Níže uvedený obecní úřad — správce místních poplatků,podle ustanovení š 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění zákona č.30/2011 Sb.oznamuje,že
<br> 5,<.> “.“
<br> od.<.>.<.>.<.>.<.> ?.<.>.<.> Wf.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.o,<,> v fč/af/V'ĚV /£5 v „
<br> Je V budove obecnlho uradu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> c.dver1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> patro.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ve dnech.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hodin do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j <.>
<br> o VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU
<br> (název poplatku).<.>.ŠlដĚ/r (Q&Q/5515400; *? Ú pp,/,ikea APL/57
<br> /'
<br> za rok ?ZJU“ZÚ'I1 poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.OBEC SEMNĚVLCE
<br> „ A 346 O1 Horšovský Týn.Č Č © IČO: 253715 p,<,>.7 „,Obecní úřad V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.'._“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.;s.<.> 7.7.%f?<m79 Cbé' 6 (správce místního poplatku) podpis s uvedením jména,příjmení a funkce
<br> odpovědného pracovníka
<br> 0“ ** ?Má?
<br> Dne y/,0 <.>,' z 4 / f'- /7 ;,vv ',(>L " Vyveseno dne Já?.<.>.<.>.<.>.6.1?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,! g,/.'; ' z : 1/ Obecní úřad v ř/Lbl/VLČ/ťdaý/
<br> (jedná se o zveřejnění veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení 55“ 49 odst.5 z...

Načteno

edesky.cz/d/5457964

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz