« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - ÚZSVM agenda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM agenda osob
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ PLZEŇ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ DOMAŽLlCE,PAROUBKOVA 228,34401 DOMAŽLlCE 1111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111 3749/PDO/2014-PDOM Dle rozdělovníku VÁS DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NASE Č.J.: UZSVM/PDO/3514/2014-PDOM VYŘIZUJE: ÚTVAR: TELEFON: E-MAIL: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX odděleni Hospodařeni s majetkem +XXX XXX XXX XXX Pavlina.Vondrovicova@uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: 3mafszi DATUM: 31.7.2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona Č.256/2013 Sb.! katastrální zákon - aktualizace k 1.7.2014 Vážený pane starosto,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") Vám v návazností na předchozí komunikaci a v souladu s ust.§§ 64 a 65 zákona Č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v platném znění,v příloze postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni 1.7.2014 poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálních území v územní působnosti Vašeho úřadu.Jedná se o seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník.Žádáme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento aktualizovaný seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s již dodanými informacemi pro veřejnost a výzvou,aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM.Žádáme Vás,aby byl seznam na úřední desce Vašeho úřadu vyvěšen po celou dobu běhu zákonné lhůty tedy do 31.12.2023.ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.Závěrem upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků,jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.Jelikož bylo jednou datovou zprávou obesláno více obcí,týká se Vás pouze příloha s názvem Vaší obce a pouze tuto přílohu žádáme uveře...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz