« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Oznámení o době a místě konání veřejného zasedání ZO Svatoslav obce Svatoslav dne 24.6.2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání veřejného zasedání ZO Svatoslav obce Svatoslav dne 24.6.2022.pdf
Oznámení
<br> Dne 24.6.2022 v 19.00 hod.se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Svatoslav <.>
<br> Program: 1) Projednání RO č.4 <.>
<br> 2) Doprojednání daru stavebního objektu vybudovaného v rámci stavby silnice II./349 Svatoslav — Čechtín.SC 101 chodník + ostatní zadlážděné plochy <.>
<br> 3) Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru NEMOCNICI TŘEBÍv,příspěvkové organizaci <.>
<br> 4) Projednání závěrečného účtu obce Svatoslav za rok 2021 a schválení účetní závěrky obce Svatoslav <.>
<br> Projednání hospodaření příspěvkové organizace MŠ XXXXXXXXX a schválení účetní závěrky MŠ SVATOSLAV <.>
<br> Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoslav za rok 2021 a projednání přijatých opatření 2 přezkoumání hospodaření obce Svatoslav <.>
<br> 5) Projednání převodu zůstatku : účtu 431 (hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta) <.>
<br> Vyvěšeno: 16.6.2022
<br> Sejmuto: 24.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5456232

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz