« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh závěrečného účtu svazku obcí PR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
priloha_1043427765_2_Svazek Podbrdsko-Navrh ZU 2021.docx
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí Podbrdského regionu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vysoká Pec 140,Bohutín 262 42
<br> IČ : 48954284
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br>
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br> (§ 43 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění platných předpisů a ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala : XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> OBSAH :
<br> X.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> 2.Finanční majetek,pohledávky a závazky Svazku obcí Podbrdského regionu
<br> 3.Majetek Svazku
<br> 4.Hospodářský výsledek
<br> 5.Přezkoumání hospodaření Svazku
<br> 6.Přílohy – výkazy k 31.12.2021,Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet upravený
<br>
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 17.32
<br> 200.00
<br> 200.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 62540.00
<br> 70000.00
<br> 70000.00
<br>
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> 62557.32
<br> 70200.00
<br> 70200.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet upravený
<br>
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 72113.00
<br> 67000.00
<br> 87000.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> C E L K E M V Ý D A J E
<br> 72113.00
<br> 6700000
<br> 87000.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
<br> Fin 2-12M,sestava k 31.12.2021,který je přílohou závěrečného účtu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční majetek,pohledávky a záva...

Načteno

edesky.cz/d/5454520

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz