« Najít podobné dokumenty

Obec Podluhy - Rozhodnutí o určení hranic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podluhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město
<br> Praha,Pobočka Beroun
<br> Pod Hájem 324,267 01 Králův Dvůr
<br>
<br>
Spis.zn.: 2RP5680/2016-537203
Č.j.: SPU 153613/2022/37/Pro
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: p.prochazkaX@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
V Králově Dvoře dne: 14.6.2022
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,Pobočka Beroun
(dále jen „pobočka“),jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,rozhodl podle ust.§ 13 odst.3 zákona
<br>
<br>
<br> o u r č e n í h r a n i c p o z e m k ů
<br>
<br>
<br> v k.ú.Podluhy tak,jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.Zpracovatelem upřesnění přídělu je
firma HRDLIČKA spol.s r.o.Ing.XXXXX XXXXXXX,který je osobou úředně oprávněnou k projektování
pozemkových úprav (číslo zakázky 11/2016-537100 ze dne 7.9.2016) <.>
<br>
<br> Účastníci řízení podle ust.§ 5 zákona v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu:
<br> AGRONA RPETY s.r.o <.>,118,268 01 Rpety,IČ: 61677507 pro LV 389
XXXXX XXXXX,Radouš č.p.XX,XXX XX Hostomice,narozen 24.7.1966 pro LV 353
XXXX XXXXX,Podluhy č.p.XXX,narozen X.10.1961 pro LV 78
XXXX XXXXX,Tlustice č.p.XXX,narozen XX.9.1987 pro LV 78
XXXXXXX XXXXX,Kamenická č.p.XXX/X,XXX XX Praha,narozena 12.6.1978 pro LV 78
<br>
<br>
<br> SPU 153613/2022/37/Pro 2
<br> XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX č.p.XXX/X,XXX XX Praha,narozena 12.6.1978 pro LV 78
XXXXX XXXXX,Podluhy č.p.XXX,narozen X.10.1962 pro LV 426
XXXXXXXX XXXXXX,Podluhy č.p.XX,n...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podluhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz