« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2021
Obec Vrbičany Závěrečný účet za rok 2021
<br> Sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje-a_o'lfgjanlzacl
<br> Název Obec Vrbičany
<br> Adresa Vrbičany 76 273 74
<br> IČO 00640476
<br> Právní forma Obec
<br> Kontálstřiíúdaje
<br> Telefon 739 490 749
<br> E-maíl obec©obecvrbicanýcz DS : ijbzpf
<br> Obsah závěrečného účtu Strana
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazkových a pohledávkových účtů Majetek
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br> aooo—qmmw—t
<br> Porovnání příjmů a výdajů Porovnání plnění sdílených daní 10 Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11 Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Zpráva o výsledku o přezkoumání 14
<br> Obec Vrbičany,IČO 00640476 KED4 1.10.0 U0501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 1212021
<br> Nákladové účty SU Název 2019 2020 2021 501 Spotřeba materiálu 0,00 81 847,92 90 692,54 502 Spotřeba energie 0,00 104 820,80 136 468,81 504 Prodané zboží 0,00 9 431 „38 5 597,24 511 Úpravy.!' a udlžováni 0.00 22 702,00 11 054,52 512 Cestovné 0,00 8 147,00 8 764,00 513 Náklady na reprezentaci 0,00 5 980,80 8 190.80 518 Ostatnísiužby 0,00 482 114.81 58? 568,68 521 Mzdová náklady 0,00 58? 347.00 562 249,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 ?3 246,00 66 863.00 525 Jiné sociální pojištěni 0,00 680,00 570,00 542 Jiné pokuty & penále 0,00 3 000,00 0,00 543 Dary ajiná bezúplatné předáni 0,00 0,00 930,00 549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 1 846,00 1 092.00 551 deisyir dlouhodobého majetku 0,00 81 743,00 83 326,00 558 Náklady : drobného dlouhodobého majetku 0,00 33 020,00 73 867,00 562 Úroky 0,00 1 5 753,80 22 093,52 572 Náklady vyhnaných místních vládních ínstituci na transfery 0,00 s 038 990.00 5 279 500,28
<br> Závěrečný účet za rok 2021 strana 1
<br> Obec Vrbičany,Ičo 00640476
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 1212021
<br> Výnosové účty
<br> KEO41.1G.CI UC5D1
<br> SU ...

Načteno

edesky.cz/d/5454064

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz