« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Závěrečný účet obce Rovná za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Rovná za rok 2021
_OBEC ROVNÁ w cp.40,357 65
<br> Karlovarský kraj
<br> Závěrečný účet obce Rovná za rok 2021
<br> 517 zákona (;250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> 1 <.>
<br> ch
<br> Schválen',„ Plněník v - rozpočetv Upraveny rozpocet 31.12.2021 33223“ rozpočtu Tř,1fDaňové příjmy 5.808.400,- 5800452,— 7.489.735,08 129,12 Tř.2—Nedaň.příjmy 3384000,- 3.793.769,— 6.168.816,41 162,60 Tř,3»Kapitá|.příjmy 20.000,- 30.000,- 1.795.629,— 5.935,43
<br> Tř.4—Přijaté transfery
<br> TFS-Běžné výdaje
<br> 207.600,—
<br> 15530220,—
<br> 1.068.473,46
<br> 1705331246-
<br> 1.068.473,19
<br> 11.134.394,19
<br> Tř.6 — Kapitálové výdaje
<br> 6280000,—
<br> 5.629 102,—
<br> 94,846-
<br> Saldoanjmyf
<br> Výdaje po konsol.—11.990.220,— —11.990.220,— 5.243.413,49 -43,73 Tř.8-Financování 11390220,— 11.990.220,- -5.243.413,49 43,73 Příj.úvěry a půjčky 0,— 0,- 0,— 0,00 Splátky úvěrů O; O,- 0; 0,00
<br> Fond rezerv
<br> Fond.<.>.<.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou obsaženy v příloze ].a 2 ajsou k nahlédnutí na OÚ Rovná u účetní úřadu (Fin-2—12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích — výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní uzávěrkyjsou k nahlédnutí na obecním úřadě.Výkaz a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
<br>.Poskytnuté příspěvky na provoz příspěvkové organizace zš a Mš Rovná 1.172.054,5o Kč Neinvestiční transfery obcím ( hasiči)
<br> Město Březová 40.000,- Kč
<br>.Výdaje obce na:
<br> — teplo a TUV 1.986.538,94 Kč _ bytové hospodářství 359.794,31 Kč — nebytové hospodářství 1.862.974,70 Kč - veřejné osvětlení 41.064,85 Kč
<br> 2.Hospodaření zřízené příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ)
<br> - návrh na rozdělenívýsledku hospodaření
<br>.Hrubý výsledek hospodaření 187.966,92 Kč.Zíepšený VH ke vztahu k zřizovateli 187.966,92 Kč.Fond odměn 30% z HVH „Rezervní fond 70% z H...

Načteno

edesky.cz/d/5453705


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz