« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

horni_bojanovice-64adb.pdf
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
<br> vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br> Obec Katastrální území
Evidence
<br> parcel*
<br> Parcelní
<br> číslo
Druh pozemku
<br> Podíl
<br> státu
<br> Horní Bojanovice Horní Bojanovice 3699 trvalé travní porosty2 1/1
<br> datum vyvěšení:
<br> Katastrální úřad pro JmK Katastrální pracoviště Hustopečevedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
<br> 21.9.2022 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
<br> KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br> datum sejmutí oznámení
<br> 21.6.2022 21.9.2022
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
<br> pracovník obce/města
příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
<br> pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul a podpis
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> ředitelka KPÚ pro JmK
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
<br> k poštovní přepravě <.>
<br> Strana 1 z 1
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
<br> 2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
<br> 3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
<br> 4 -Pozemkový katastr - stavební
<br> 5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
<br> 7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
<br> 8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
<br> 9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)
<br>
2022-06-10T14:17:01+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXX aXXfbdXXaXXXeXXXdeXXXXdXeaXbXefXaXcdcXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz