« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Závěrečný účet obce Kleneč za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Kleneč za rok 2021.pdf (6.27 MB)
Obec Kleneč
<br> l'x L 't: \' í -;-;j <.>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 263800
<br> název Obec Kleneč
<br> ulice,č.p.č.p.95
<br> obec Kleneč
<br> PSČ,pošta 413 01 Kontaktní údaje
<br> telefon 604 75 90 67
<br> fax 416 846 120
<br> e-mail obec.k|enec©worldonline.cz
<br> VWVW stránky
<br> Doplňuiíoí údaje organizace
<br> Shoah závěrečného účtu !.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastních úspor & cizich zdroju) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rOZpočtum kraju.obci,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu statnim fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatni doplňující údaje
<br> 477-1 d „:?-jn: “_ „__—__.__.<.> =
<br>.1—-:h ui
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> (31312021
<br> 4
<br> 131022032)
<br> Tex! Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 723 000.00 6 027 707,00 7 420 611,95 Nedaňové příjmy 277 000.00 408 124,00 422 124,17
<br> Kapitálové příjmy 7 800,00 Přijaté transfery 952 265,12 949 845,81
<br> Přijmy celkem 5 000 000,00 7 388 096,12 8 800 381,93 _beraftnf Výpal: položek dle druhového třídění rozpočtové skradby ___ __ __Sořiváíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.č1nností a fun.pož.1 020 000,00 1 020 000,00 1 153 295,40 1112 Daň z příjmu fyzosob ze samost.výdělčtnnostl 40 000,00 40 000,00 76 410,78 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitályýnosů 190 000,00 190 000,00 198 185.39 111 XXXX z příjmů fyzických osob X XXX XXX.XX X 250 000,00 1 427 871,57 1121 Daň z příjmů právnických osob _ 1 300 000,00 1 500 000.00 1 671 940,85 112 Daně z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 500 000,00 1 671 940,85 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů _ _ ___ 2 550 000.0...

Načteno

edesky.cz/d/5453008

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz