« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Zápis ZO č. 3/2022 z 10.6.2022 v Ředicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č. 3/2022 z 10.6.2022 v Ředicích
1
<br>
<br> Zápis č.3 /2022
z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice <,>
<br> konaného v pátek 10.6 2022 od 19.00 hodin v KD Ředice <.>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Přítomni: XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX <.>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> - Zasedání zahájil starosta přivítáním přítomných a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno
<br> a je na něm přítomno 5 členů Zastupitelstva z 9 zvolených.Zasedání je tedy usnášeníschopné <.>
<br> Zápisem zastupitelé pověřili starostu XXXXXXXXX XXXXX navrhl,aby se zasedání řídilo tímto
<br> programem:
<br> Program:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Závěrečný účet obce Nechvalice za rok 2021 <.>
<br> 3.Závěrecný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2021 <.>
<br> 4.Kompostéry - dotace <.>
<br> 5.Bytový dům,převod domu na nájemníky.Převod nájemních práv paní P <.>
<br> 6.Oprava kapličky Bratříkovice <.>
<br> 7.Žádost o souhlas se stavbou RD v Nechvalicích na parc.č.521/6 v k.ú.Nechvalice <.>
<br> 8.Žádost o finanční příspěvek na kulturní akce <.>
<br> 9.Volba členů kontrolního a finančního výboru <.>
<br> 10.Státní pozemkové úpravy v k.ú Chválov a k.ú.Mokřany u Nechvalic <.>
<br> 11.Hřiště Ředice <.>
<br> 12.Připojení vrtu vodárna Ředice <.>
<br> 13.Sekání trávy podél obecních komunikací <.>
<br> 14.Hřiště Křemenice,přístřešek na nářadí <.>
<br> 15.Změna č.1 územního plánu obce Nechvalice <.>
<br> 16.Cesta,<,> nové parcely“ <.>
<br> 17.Doplňující bod - Souhlas se stavbou manželé P Ředičky <.>
<br> 18.Doplňující bod - Dohoda o provedení práce <.>
<br> 19.Různé <.>
<br> 20.Diskuse <.>
<br> 21.Závěr
<br>
<br> Před hlasováním byla dána možnost Zastupitelům obce i přítomným občanům sdělit své
<br> stanovisko <.>
Žádné stanovisko sděleno nebylo <.>
<br> Návrh do usnesení: Zastupitelstvo obce Nechvalice sc...

Načteno

edesky.cz/d/5452750

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz