« Najít podobné dokumenty

Obec Myslív - Oznámení - zahájení řízení o uzavírce č.j.: DOP/7956/2022 - VrL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslív.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení řízení o uzavírce č.j.: DOP/7956/2022 - VrL
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
<br> Náměstí Augustina Němejce 63,335 01 Nepomuk,Plzeňský kraj
Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986
<br> e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
<br>
Váš dopis zn.ze dne Naše zn./ č.j.Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
<br> 8.6.2022 MÚ/DOP/2974/22 Ing.XXXXXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX
DOP/XXXX/XXXX - VrL XXX 519758
<br> ladislav.vratnik@urad-nepomuk.cz
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE
<br>
<br> Městský úřad Nepomuk,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný silniční správní
úřad podle ustanovení § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),obdržel dne
8.6.2022 žádost od formy
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,IČO 45274924,U Michelského lesa 1581,140 00 Praha,kterou
zastupuje XXXXXXXX XXXXX
<br> (dále jen "žadatel") o povolení úplné uzavírky a stanovení objízdné trasy dle § 24 zákona o pozemních
komunikacích,z důvodu zvláštního užívání silnice dle § 25,odst.6,písm.c),bod 3 zákona o
pozemních komunikacích – oprava povrchu průtahu obcí Kramolín na silnici III/1875 a III/1877
od 7.7.2022 do 15.10.2022,dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) <,>
které je nedílnou součástí tohoto oznámení <,>
<br>
<br> Pro akci: oprava povrchu silnic III/1875,III/1877 v obci Kramolín
<br> Doba trvání: od 7.7.2022 do 15.10.2022
<br> Objízdná trasa :
<br> pro opravu silnice III/1875
<br> - od obce Kramolín po silnicí III/1875 do obce Kozlovice,kde se odbočí vpravo na silnici
III/1879 ve směru na obec Maňovice,kde se odbočí vpravo na obec Kramolín na silnici
III/1877,kde se před obcí Kramolín odbočí vlevo na silnici III/1869 ve směru na obec
Myslív,kde se odbočí vpravo na silnici III/18622 na obec XXXXXXX ke křižovatce silnici
III/XXXXX a III/XXXX,v opačném směru analogicky,dle DIO
<br> pro opravu silnice III/1877
<br> - od obce Polánka po silnici III/18622 na obec Myslív,kde se odbočí vlevo na silnici
III/1869 ve směru n...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslív      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz