« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - právník právního odd. odboru organizačního ÚMČ Brno-sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - právník právního odd. odboru organizačního ÚMČ Brno-sever
\4 Ĺ1
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení Č.22/2022
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s 7 zákona č.312/2002 Sb.<.> o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br> právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
<br> Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: poskytování právního poradenství pro odbory ÚMČ Brno-sever <,>
poskytování právního poradenství pro představitele samosprávy,právní garance materiálů
předkládaných k projednání orgánům městské části,příprava a připomínkování smluvních
dokumentů (zejména nájemních smluv,smluv o dílo,smluv o poskytnutí dotace) včetně kontroly
plnění podmínek smluv,zastupování před soudy ajinými institucemi
<br> Platové podmínky: 11.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky
dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního
volna,možnost práce z domova,karta Multisport,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč
ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou
činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky,očkování proti infekčním
onemocněním,dentální hygienu apod.)
<br> Termín nástupu: dle dohody
<br> Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního zaměření
• znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.340/20 15 Sb.<,>
o registru smluv,ve znění pozdějších předpisů
<br> • uživatelská znalost p...

Načteno

edesky.cz/d/5450864

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz