« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 18.6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 18.6. 2022
Obec Ždírec starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,lO.června 2022 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zdírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Zdírec a oznamují místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Zdírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Zdírec č.p.23
<br> Doba konání: 18.června 2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený l) program: 2) 3) 4)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Projednání Zprávy o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Ždírec konané dne 18.11.2021 a 0 Zprávy o konečném výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 konané ze dne 12.5.2022
<br> 5) Závěrečný účet obce za rok 2021 6) Účetní závěrka za rok 2021 7) Neoprávněné užívaní obecních pozemků —- žádost protistrany 8) Dodatek pachtovní smlouvy Obec Zdírec x VESA Česká Bělá 9) Odvodnění obecních pozemků — vyhodnocení nabídek 10) Stanovení počtu zastupitelů pro další funkční období 1 l) POVV 2022 12) Diskuse 13) Různé ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v.<.> v.<.>.<.> starosta obce Zdí Vyvěšeno dne: 10.6.2022 Sejmuto dne: 22.6.2022 Elektronicky zveřejněno dne: 10.6.2022
<br> Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 22.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5449895

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz