« Najít podobné dokumenty

Obec Záboří - Záměr pronájmu obecního pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záboří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-pronajmu-obecniho-pozemku.pdf
OBEC ZÁBOŘÍ,37384 Záboří 15,okres České Buděiovice
<br> Úřední deska Obecního úřadu v Záboří
<br> Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / tel.V Záboří 163/2022 Stroganová / 720163339 15.6.2022
<br> Věc: Záměr pronájmu obecního majetku <.>
<br> Obec Záboří zveřejňuje podle 55 39 odst.1 zákona č.128 / 2000 Sb <.>,o obcích,ve znění poz? dějšich předpisů.záměr pronájmu pozemků a to: část pozemku parc.č.1489 / 139 a 1489 / 57 v kat.území Záboří u Českých Budějovic o výměře cca 18 1112.Objekt je zapsán na listu vlastnictví č.l u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,na katastrálním pracovišti České Budějovice <.>
<br> Případní další zájemci mohou zaslat nebo podat nabídky na Obecní úřad v Záboří do 1.7.2022 do 19.hod.Tento záměr byl schválen usnesením č.6/2022 zastupitelstva obce na jeho zasedání dne 3.6.2022 <.>
<br> Eva Sroganová starostka obce
<br> Vyvěseni : 15.6.2022
<br> na úřední desce v písemné [ elektronické podobě Sejmuto : 1.7.2022
<br> lDDS dfqukw
<br> telefon 387 982 141 Bankovní spojení e-mail info((Dobeczaboricz Komerční banka České Budějovice IČO 00245691
<br> web Obeczabori.cz č.ú.12129231 /0100 DIČ C200245691

Načteno

edesky.cz/d/5449669


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záboří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz