« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 21. 06. 2022 od 19 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 21. 6. 2022.pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> IČO: 00237001,TEL.326 971 007,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br> Datum vyvěšení: 14.06.2022
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 14.06.2022
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného v úterý 21.06.2022 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu Lhota
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola zápisu z minulého zasedání
5.Rozpočtové opatření č.4/2022
6.Dotace - FVE střecha úřadu,místní komunikace,oslavy
7.Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Lhota a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2021
8.Projednání a schválení roční závěrky obce Lhota za rok 2021
9.Projednání a schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Cecemínsko a Zprávy o
výsledku hospodaření Svazku za rok 2021
10.Žádosti
11.Diskuse a závěr
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5449619


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz