« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Program zasedání zastupitelstva obce Lipová dne 23.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva obce Lipová dne 23.6.2022
Program zasedání zastupitelstva obce Lipová konaného dne 23.6.2022 od 17:00 hod.na oú v Lipové
<br> Zahájení
<br> 1) Volba ověřovatelů—zápisu a pořizovatele zápisu “
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Kontrola usnesení z 19.5.2022
<br> 4) Zpráva o činnosti
<br> 5) Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> 6) Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti-č.lV—12-0016046/VB/01 7) GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.— smlouva o dílo
<br> 8) Náměty a připomínky občanů
<br> 9) Různé
<br> Vyvěšeno: 15.6.2022 Sejmuto:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 15.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5449524

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz