« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Pozvánka na ZOT 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZOT 3[5].pdf [0,06 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75,PSČ 783 46 IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> V Těšeticích dne 15.června 2022
<br> POZVÁNKA
<br> Starosta obce Těšetice svolává podle 5 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č.3/2022,které se koná v pondělí 27.června 2022 v 18:30 hodin ve Společenské síni OÚ Těšetice
<br> PROGRAM: zahájení schválení programu zasedání volba návrhové komise na usnesení,určení zapisovatelky & ověřovatelů zápisu kontrola usnesení z minulého Zastupitelstva obce Těšetice zpráva o činnosti Rady obce Těšetice účetní závěrka obce Těšetice za rok 2021 závěrečný účet obce Těšetice za rok 2021 rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022 pozemkové' upravy v k.ú.Slatinice- plán společných zařízení 10.úplatný převod pozemku parc.č.108/7 k.ú.Těšetice u Olomouce 11.bezúplatný převod pozemku parc.č.0420/5,k.ú.Těšetice u Olomouce 12.bezúplatný převod stavby na pozemku parc.č.189/1,k.ú.Těšetice u Olomouce 13.smlouva o smlouvě budoucí kupní — část pozemku parc.č.108/6,k.ú.Těšetice u Olomouce 14.transformace obecních knihoven obce Těšetice 15.žádost o prodej části pozemku parc.č.407,k.ú.Těšetice u Olomouce 16.žádost o prodej pozemku k.ú.Těšetice u Olomouce 17.různé a.informace o zprávách o činnosti výborů a komisí obce Těšetice b.informace o závěrečných účtech DSO s členstvím obce Těšetice c.informace o kontrole hospodaření obce za rok 2021 d.informace o vydání Územní studie Rataje e.informace o počtu členů příštího zastupitelstva obce Těšetice (2022-2026) 18.diskuze a závěr
<br> GWNQMPWNť
<br> \;" /;-d— __Tfrlqa ;— „.___ " *““ o.<.> A—x e Mgr.Jindřich ProtivánekŘ„_
<br> starosta obce Těšetlce
<br> QBEČ" \ TĚSET!CE
<br> nsČ 78:5 _:o.„M-

Načteno

edesky.cz/d/5449133

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz