« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Záměr obce pronajat části pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce[14].pdf [0,34 MB]
Oba:Těšetice Těšetice č.p.75,PSČ 783 46 IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> V Těšeticích dne 15.června 2022
<br> Rada obce Těšetice
<br> vyhlašuje podle 5 39 a odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,V platném znění <,>
<br> OZNÁMENÍ záměruobceTěšetice
<br> pronájmu části pozemku parc.č.416/3 o výměře 30 m2,k.ú.Těšetice u Olomouce a části pozemku parc.č.104/4 a parc.č.202 o celkové výměře 30 m2,k.ú.Rataje u Olomouce,v rozsahu dle přiloženého zákresu v katastrální mapě <.>
<br> Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit či předložit návrhy,nabídky,námitky apod.do 15 dnů od jeho zveřejnění písemnou formou na Obecním úřadě v Těšeticích <.>
<br> Rada obce Těšetice posoudí jednotlivé nabídky a návrhy a rozhodne o pronájmu na schůzi Rady obce Těšetice <.>
<br> fŽČ f(á.= „q N Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX starosta obce Těšetice *"_ÍXBEC \ TĚŠETICE
<br> _ Psč 7,23 ž_€a_._
<br> Vyvěšeno : Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5449132

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz