« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku ÚMČ Brno-sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku ÚMČ Brno-sever
OZNÁMENÍ
<br> Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
<br> BIRINI0I
200
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.21/2022
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení
na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br> vedoucí odboru rozvoje,investic a majetku
<br> Charakteristika pozice: vedení a organizace činnosti odboru,zajišťování komplexního výkonu
svěřených činností v oblasti samostatné působnosti na úsecích územního rozvoje,investic,veřejných
zakázek a majetku na území městské části Brno-sever,výkon funkce administrátora veřejných
zakázek (dodávky,služby,stavební práce) mimo oblast bytového hospodářství,příprava podkladů
pro uzavírání smluv a provádění jejich změn,zajišťování věcné a technické koordinace investic
a oprav,výkon technického dozoiu od protokolárního předání staveniště zhotoviteli až po úspěšné
předání a převzetí stavby od zhotovitele,prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace
a příslušných povolení,příprava podkladů a zpracovávání vyjádření k projednávaným územně
plánovacím dokumentacím a územně plánovacím podkladům,koordinace činností ve vztahu
k veřejně přístupným účelovým komunikacím a spolupráce na realizaci opiav a údržby místních
<br> Platové podmínky: 11.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky
dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benetty (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního
volna,možnost práce z domova,karta Multisport,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč
ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou
činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky,očkování proti infekčním
onemocněním,dentální hygienu apod.)
<br> • vysokoškolské vzdělání (n...

Načteno

edesky.cz/d/5448920

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz