« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Obnova kNN - ulice Přerovská ve Velkém Újezdě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obnova kNN - ulice Přerovská ve Velkém Újezdě
Firma.<.>.<.>.<.> Měatyzsxewýýieěq __________ adresa Olomoucká 15
<br> --___n-----———--—----—-———-pun
<br> Dne: 14.06.2022 Frenštát pR <.>
<br> Věc: Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky — stavbu — Velký Újezd.Přerovská — obnova kNN <.>
<br> Vážený viastníku ČEZ Distribuce.a.3.bude realizovat od 27.06.2022 stavbu - Velký Újezd.Přerovská - obnova kNN <.>
<br> Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení nízkého napětí <.>
<br> Dle údajů z Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj.Katastrální pracoviště Olomouc,jste viastníkem pozemků p.č.5615,1511,16611.5613.56h,34,3459/6,3459/5,186/1.251.298.289,287/1,165,185,1423,187,465/3 nemovitostí,které budou touto stavbou dotčeny <.>
<br> Tímto Vám oznamujeme.v souladu s ustanoveními zákona č.458l2000 Sb <.>,v platném znění vstupy na pozemky ve Vašem vlastnictvi <.>
<br> ZhOtovřtelem stavby bude fyADEN s.r.o <.>,Slfelniční 214,Frenštát pod Radhoštěm,stavbyvedoucí Libor Zamia,tal.6024aaaoo,zendalraademz
<br> s pozdravem
<br> ADEN s.r.o.na základě plné moci uzavřené 8 ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> © “Ě ŘDÉn s.r.o <.>
<br> srggmtčni 214 „
<br> 744 01 E'renštát p.)?adhoštern |:: 268 „fifa-;; : <.>,„'“/ví: czzosn 5:1 emailu-denwad-nJa.www.aáa:-.<.> c1

Načteno

edesky.cz/d/5448899

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz