« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zasedání zastupitelstva - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva - pozvánka
Obec SRBSKO
<br> K Závěrce 16,267 18 Srbsko,www.obecsrbsko.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
v souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) svolávám zasedání
<br> Zastupitelstva obce Srbsko:
<br>
<br>
Termín konání: 22.červen 2022 od 18 hodin
Místo konání: sál Kulturního domu Srbsko
<br>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
3.Program zasedání <.>
4.závěrečný účet obce Srbsko včetně Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021 <.>
5.Účetní závěrka obce Srbsko za rok 2021 <.>
6.Závěrečný účet a účetní závěrka ZŠ a MŠ Srbsko za rok 2021 <.>
7.Rozpočtové opatření <.>
8.Plán obnovy vodovodů <.>
9.Smlouvy o zřízení věcného břemene <.>
10.Finanční podpora humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny <.>
11.Smlouva s Pobero s.r.o.o svozu odpadů <.>
12.Smlouva s Mgr.Michaelou Smutnou o pronájmu kulturního domu <.>
13.Různé <.>
14.Diskuze <.>
15.Závěr <.>
<br>
<br>
V Srbsku dne 14.6.2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5448229

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz