« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Sedmihoří

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO Sedmihoří IČO 69969442 za rok 2021 návrh
DSO Sedmihoří IČO 69969442
<br> Staré Sedlo 60,348 02 Bor
<br>
<br> Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Sedmihoří za rok 2021
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 v Kč
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtové
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
Skutečnost
<br> Plnění k 31.12 2020
Plnění
<br> k upravenému
<br> Rozpočtu v %
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 2 – Nedaň.příjmy 100 100 0,08 0,08
<br> Třída 3 – Kapital.příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 51680 51680 16090 31,13
<br> Příjmy celkem 51780 16190 16090 99,38
<br> Konsolidace příjmů 0 0 0
Příjmy cel.po konsolid.51780 16190 16090 99,38
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 39100 29600 24724 83,53
<br> Třída 6 – Kapital.výdaje 0 0 0 0
<br> Výdaje celkem 39100 29600 24724 83,53
<br> Konsolidace výdajů 0 0 0
<br> Výdaje cel.po konsoli.39100 29600 24724 83,53
<br> Saldo příjmy-výdaje
<br> po konsolidaci
<br>
<br> 12680
<br>
-13410
<br>
<br> -8634
<br>
<br> 64,38
<br> Třída 8-financování -12680 13410 8634 64,38
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0
<br> Fond rezerv 0 0 0 0
<br>
<br> Financování celkem -12680 13410 8634 64,38
<br> Rozpočet DSO na rok 2021 byl schválen členskou schůzí 27.12.2020
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí v sídle DSO
<br> Sedmihoří na OÚ Staré Sedlo
<br> (příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)
<br>
<br> 2)Stav finančních aktiv
<br> Poštovní spořitelna - peněžní prostředky na BÚ k 31.12 2021 činily 347429,61Kč <.>
<br> ČNB - peněžní prostředky na BÚ k 31.12 2021 činily 4029,40Kč
<br> Peněžní prostředky v hotovosti k 31.12.2021 činily 0,-Kč
<br>
<br> 3)Stav majetku
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 489000,-Kč
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 1469734,-Kč
<br> Výkaz,<,> Rozvaha a výkaz zisků a ztráty“ a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na...

Načteno

edesky.cz/d/5447652


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz