« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_211.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_211.pdf
' _ Mf Jda/272322 <.>
<br> _ Uřad městského obvodu *.Detský diagnostický ústav,Mariánské Hory & Huh/aky íl ff jíz- základni škola a školníjídelna Písemnost ev.Č.'./ 73581 Bohumln—Sunychl463vyvěšena dne: ' DětSký
<br>.sňata dne:.<.>,Telt.23251596 013 711 za Správnost: Petra Kalvmá Cl | agn OSU cky pos a U CZ „,_,„ v.v -,wwwddua soubezne zverejnena na internetu „ ustav |C:62331264 ID datové schránky: ef4tvf2 Vaše značka: Naše značka V Bohumíně dne:
<br> 55/2022-03 13.06.2022 Veřejná vyhláška
<br> Ředitel Dětského diagnostického ústavu,základní školy a školní jídelny,Bohumín — Šunychl 463,735 81 Bohumín,podle 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ve znění zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje
<br> paní Ivaně Horváthové,nar.07.07.1988,bytem Cottonové 1966/1,709 00 Ostrava — Mariánské Hory zákonnému zástupci nezl.Ivany Ferencové,nar.2009
<br> možnost převzít následující písemnosti:
<br> - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci umístění dítěte nezl.Ivany Ferencové,nar.2008,čj.Sp.55/2022-03 ze dne 06.06.2022
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,neboť adresát je na uvedené adrese neznámý <.>
<br> Adresát si může zásilku vyzvednout v budově Dětského diagnostického ústavu,základní školy a školníjídelny,Bohumín-Šunychl 463,735 81 Bohumín,přízemí,kancelář sociální pracovnice,kde je možno si ji převzít v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.30,do 15 dnů ode dne
<br> uložení <.>
<br> Toto se vyhlašuje dle ust.& 25 správního řádu tak,že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava- Mariánské Hory a Hulváky.Poslední den této lhůty je dnem doručení <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX ředitel
<br> Vyvěšeno: X [,-íjíj- ŽUŽŽ
<br> Sňato:
<br> lflll 06 IS ||:Zňz54 1/1 CN=Mgr Punk Ohnhclwr.0=Dčlský nlimgnuslický mm základníškula :| skulnijidclnu.Bohumín - Šunychl 4:13 ()l |=572l10 scriillNumbcr=Ul S] fó Jb lSSlIER FN=PmiS|g...

Načteno

edesky.cz/d/5447213

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
08. 12. 2022
08. 12. 2022
08. 12. 2022
08. 12. 2022
08. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz