« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č. III/1398

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č. III/1398
Městský úřad Strakonice
<br> Odbor dopravy
<br> Velké náměstí 2
<br> 386 01 Strakonice
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> Naše č.j.: MUST/023905/2022/OD/bre EDlKT a.s <.>
<br> Sp.zn.: MUST/023905/2022 Rudolfovská 461/95 370 01 České Budějovice IČ: 25172328
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX v zastoupení
<br> E—mail: katerina.brejchova©mu—st.cz Signistav s.r.o <.>
<br> Datum: 10.6.2022 Na Návsi 3
<br> Vypraveno: 373 61 Hrdějovice IČ: 26072700
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle 5 40,odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti,se souhlasem správce komunikace,Správy a údržby silnic Jč kraje,závod Strakonice a se souhlasem Policie ČR-KŘ,Dl Strakonice,v návaznosti na předchozí projednání podle ustanovení 5 24 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> povoluje
<br> společnosti EDlKT a.s <.>,Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice,lČ: 25172328 v zastoupení společností Signistav s.r.o <.>,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice,IČ: 26072700,úplnou uzavírku silnice č.III/1398,v místě železničního přejezdu P1371 Rojice,při dodržení stanovených podmínek:
<br> 1) Uzavírka se povoluje z důvodu opravy přejezdu P1371 Rojice,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ,Dl Strakonice ze dne 23.5.2022 č.j.KRPC-69321-2/ČJ—2022—020706 a vyjádření správce komunikace,Správy a údržby silnic Jč kraje,závod Strakonice ze dne 31.5.2022 č.j.SÚS JčK 11290/2022,při dodrženíjejich podmínek <.>
<br> 2) Úplná zavírka se povoluje v termínu od 22.6.2022 do 1.7.2022
<br> Obiízdná trasa úplné uzavírky:
<br> Od uzavřeného úseku — železničního přejezdu P1371 Rojice po silnici |I/173 přes obce Rojice a Radomyšl,dále po silnici Il/139 do Oseka a dále po silnici Ill/1398 přes obce Malá Turná a Velká Turná k uzavřenému přejezdu - obousměrně <.>
<br> 3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz