« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 1632 (505m2) v k.ú. Stěbořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapka
Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 1632 (505m2) v k.ú. Stěbořice
OBEC STĚBOŘICE 747 51 Stěbořice 28,tel.553 661 017,553 661 244
<br> email: obec©steboricecz datová schránka: 4d3bpzj
<br> V souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obecním zřízeni:
<br> Obec Stěbořice vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku parc.č.1632 v k.ú.Stěbořice o výměře 505 m2 (plocha za zámkem),která je zapsána
<br> v Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Opava na LV č.323 pro obec Stěbořice v kat.území Stěbořice <.>
<br> Zájemci se mohou k záměru vyjádřit & předložit písemně své nabídky ve lhůtě do 29.06.2022 do 16:00 hodin na OU ve Stěbořicích.Po uplynutí lhůty bude záměr předložen radě obce Stěbořice k projednání <.>
<br> Stěbořice dne 13.06.2022 XXXXX XXXXXX,DiS <.>
<br> Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5444702

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz