« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/223

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/223
č.j.MMB/O319994/2022/Vich
<br> Wa
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> >
<br> Záměr obce prodat,směnit.darovat.pronaimout,propachtovat nebo vvnůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosa a záměr obce smluvně zřídit právo stavhv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.1688/106 ostatní plocha,zeleň o výměře 6 m2,k.ú.Jundrov
<br> Qog
<br> ? s l % i ; I i l + $.! 1.r o;),t ' l,l ! | “© í “/ // | E | _7/ \ j f ! f : / i i Š ! / |_ \ 'o \ \ \ \ FX \.<.> -.„ a \.<; *.<.> lSBS/IO _ / ! :| x ' l V: „ »;3.\ z _? / & Í! “N“/' fl ' É %.ÍLŽJ' 34“ jli ČÚU? \ : “ JL"O"C:" ! “2 \- "\\\ fw.-Š'? % “„“ a.„ l ; „ „\ „,H— - hůř? __ J \ Íšl_ //f : „< J,<.>.- | '- --'.-.V " " * ' 5555/4 \ \Č/ i : \ | \ 'r'lf-Í/l Í.jeans/rou.fo.Ě' \ \ 534/3' Lokalita - Kopretinováq Š.(5—3 Magistrát rnůsťn Bm,at.-autismu r,: 0“ ' z.: „Jóga/ó ; ' “"-h- ""*"“"";;;:.t;;“r:u'-“W'—
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám pos/quino
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno.dv.205.tel.542173459.e-muil: rehorova.sona(cňbrno.cz)
<br> prodej pozemku p.č.3926 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2,k.ú.Královo Pole (fluor-moce () uvedeném :áměru o dalším postupu i mapové podkladu k nahlédnutí Vám poskvrue Jupp,Řehořová.Majer/(mý odbor Mugr'slráru města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459.(!"mtfllj rehorova.sonu©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0319994l2022/Vich
<br> 3.prodej části pozemku p.č.1262/2130,oddělené GP ě.2008-101/2022 a v něm označené jako pozemek p.č.1262/29?,— ostatní plocha o výměře 4 m2 k.ú.Soběšice
<br> í.<.>.- _; ff „„uezuee—iubwemszfšnn Suuwwmnmnunnwsm„.<.> -“._.<.> _.__.jw DMM-Wu! “““ L._ „„.<.> „w Muff atm.' i ' ' ".!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> % ' <,>
<br> l.<.>.<.>.mg....

Načteno

edesky.cz/d/5444556

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz