« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Rada – správce rozpočtu (1351)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada – správce rozpočtu (1351)
Stránka 1 z 4
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br> ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
<br>
Správce rozpočtu (1351)
<br>
<br>
Praha 10.6.2022,č.j.: SR/0048/US/2022 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 10.6.2022
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: správce rozpočtu;
<br>  Pozice: rada (1351);
<br>  Obor služby: 4.Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace;
<br>  Oddělení: ekonomiky projektů a programového financování (212);
<br>  Odbor: finančně personální (210);
<br>  Služební úvazek: 1,0;
<br>  Služební poměr: na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky);
<br>  Místo výkonu služby: Praha;
<br>  Předpokládaný nástup: 15.8.2022 (za předpokladu dokončení výběrového
řízení nebo dle domluvy);
<br>  Platová třída: 11 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  rozepisuje ukazatele státního rozpočtu;
<br>  sleduje a analyzuje čerpání rozpočtu a jeho plnění;
<br>  zodpovídá za koordinaci a kontrolu čerpání finančních zdrojů z rozpočtu
a zajišťuje rozpočtové změny;
<br>  zajišťuje alokaci finančních prostředků;
<br>  podílí se na přípravě a zpracování rozpočtu;
<br>  kontroluje finanční kázeň;
<br>  zodpovídá za dodržování rozpočtových pravidel v projektu/akci,provádí řídící <,>
průběžnou a následnou kontrolu;
<br>  průběžně sleduje,kontroluje a analyzuje čerpání rozpočtu a jeho plnění včetně
návrhu opatření při neplnění požadavků;
<br>  zajišťuje uvolňování finančních prostředků dle schválených žádostí,vyhotovuje
a kontroluje podklady;
<br>  zajišťuje uvolňování finančních prostředků dle schválených žádostí,vyhotovuje
a kontroluje podklady;
<br>  zajišťuje realizaci rozpočtových změn,zadává rozpočtová opatření;
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5443982

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz