« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Rorvaha za rok 2021                                            Vyvěšeno: 8.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Rozva...2021.pdf
Rozvaha
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 19.01.2022 14:08:39
<br> Název účetní jednotky: Obec Janůvký
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021
<br> Sídlo: Janůvky 569 43 Jevíčko Právní fomla: územní sam05právny' celek IČO : 00194549 Kontaktní osoba: 1 l 2 l 3 4.ÚČETNÍ OBDOBÍ Čislo Syntetický položky Název položky účet BÉZNÉ M|NU É L BRUTTO KOREKCE NETTO AKTNA CELKEM 11 170 808,00 1 31! 090.40 9 797 416.00 10 031 002.67 A.Stálá aktiva 10 864 530.47 1 379 390.40 9 45514007 9 550 629.40 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 120 065.25 119 165.00 1 700,25 2 30000 = 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Sofware 013 3.Ooenrtelná práve 014 4.Povolenký na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 s.Osm-lí dlouhodobý nehmotný majetek 019 120 see./%] 119165100 7 1 700.25 „/ 2 360.00 7.Nedokončený dlouhodobý nehfnotl'lý majetek 041 h 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmomjr majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmomý majetek 10 743 665.22 1 250 225.40 9 483 439.82 9 548 269,40 1 Pozemky 031 4 959 972,59./ 4 959 972.59 4 962 268.40 2 Kulturni předměty 032,<,> 3.Stavby 021 4 958 722.00/ 742 560.00/ 4 210 162,00 [[ 4 476 255,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcl 022 340154001/ 130 935.00 l/ 209 219.00/ 88 571.00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025,6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 386 "ili-210.400t 306 730.40 / ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek / &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 90 086.211/ 95 086.23 21 175.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 FENIX,Výkaznictví 9.11.003 Strana 1 Tisk: 31.01.2022 14:53:21
<br> IČO: 00194549 _ Rozvaha (v Kč,s Přesností na dvě desetinná místa) UZEMNI SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGiONU SOUDRZNOSTI
<br> Obec Janůvky sestavená k 31.12.2021 1 | 2 | 3 ] 4 ÚČETNÍ OBDOB...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz