« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 5/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 23.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.5/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 23.května 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Hašek,Mlejnek
<br> Omluveni: Ptáček,Zajíc
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXX a XXXX
Mlejnek
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
2.Dohoda o výsadbě stromů
3.Smlouva o poskytnutí dotace z POV Pardubický kraj
4.Žádost o odkup části pozemkové parcely
5.Žádost o povolení výjimek ZŠ a MŠ Řepníky
6.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 4 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a schválilo pověření starostky obce k podpisu Dodatku č.1 ke
<br> Smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem – První Vysokomýtská stavební
společnost s.r.o <.>,se sídlem Hradecká 364,Pražské Předměstí,566 01
Vysoké Mýto,IČ: 15029956 v rámci veřejné zakázky s názvem „Vybudování
odborné učebny v ZŠ Řepníky“,registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 <.>
Hlasování: 4 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 5/1/2022
ZO schválilo pověření starostky obce k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o
dílo s vybraným dodavatelem – První Vysokomýtská stavební společnost
s.r.o <.>,se sídlem Hradecká 364,Pražské Předměstí,566 01 Vysoké Mýto,IČ:
15029956 v rámci veřejné zakázky s názvem „Vybudování odborné učebny
v ZŠ Řepníky“,registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.ZO projednalo a schválilo uzavření Dohody o výsadbě stromů a podání
<br> žádosti o podporu z dotační výzvy 04/2021 NPŽP „Výsadba stromů –
individuální...

Načteno

edesky.cz/d/5443259

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz