« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-Rozhodnutí povolení uzavírky-XVII. AGROTEC PETRONAS RALLY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-5219a-88bc9.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> *s00nx01p4nm1*
S 0 0 N X 0 1 P 4 N M 1
<br> SPISOVÁ ZN.: ops/5219/22/393
Č.J.: MUH/ 35842/22/393
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
rehakova@hustopece.cz
<br> DATUM: XX.06.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o vydání
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br> Č.j.: MUH/35814/22/393,Sp.zn.: ops/5219/22/393
<br>
<br> Městský úřad Hustopeče,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),ve správním
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky,kterou dne 10.02.2022 podal
<br> AGROTEC AUTOKLUB v AČR,Ing.XXXXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Brněnská č.p.XX/XX,693 01 Hustopeče
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Policie ČR DI - Břeclav a souhlasu vlastníka
komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> uzavírku silničního provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích pro
<br> XVII.AGROTEC PETRONAS RALLY
<br>
<br> (dále jen "uzavírka") v době od 17.06.2022 do 18.06.2022 v tomto rozsahu:
<br> na pozemku parc.č.296/2,296/3,296/5,296/6,296/7,296/8,296/11,390/37,390/63,390/64,390/65,390/66 <,>
390/67,390/68,390/69,390/70,390/71,390/72,390/73,390/103,390/104,390/112,491,492,494/2,495/1 <,>
496/1,496/2,499,500,504/1,563/1,650/6,650/7,650/8,650/9,872/1,876,880,881/1,884/1,885/2,889,892 <,>
895,1579/4,1579/5,3928/2,3929/1,3930/2,3931,3994/2,3994/7,4006/1,4030/4,4043/2,4043/4,4043/5 <,>
4043/6,4043/7,4043/8,4043/13,4043/14,4043/16,4043/51,4043/52,4043/58,4150/10,4150/11,4150/12 <,>
4150/19,4150/20,4150/21,4150/23,4150/24,4150/25,4150/26,4150/28,4150/31,4150/32,4150/34,4151/2 <,>
4151/3,4151/8,4151/9,4151/10,4159...

Načteno

edesky.cz/d/5443085

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz