« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_200.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_200.pdf
OZNÁMENÍ
<br> záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU Parcela číslo: p.p.č.433/7 Druh pozemku: zahrada Výměra: 74 m2 z celkové výměry 366 m2
<br> Katastrální území: Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava
<br> rage | 01 |
<br> Lokalita: ul.U Nových válcoven'
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod: Žádost
<br> č.j.: 10127/2022/OMjHe
<br> O záměru obvodu pronajmout část pozemku p.p.č.433/7 zahrada o výměře 74 m2 z celkové výměry 366 m2 v k.ú.Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava,rozhodla Rada městského obvodu
<br> MaríánskéHory a Hulváky na své 88.schůzi konané dne 08.06.2022
<br> pod č.usn.3115/RMOb-MH/1822/88
<br> v
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,XXXXXX XXXXXXX,tel.c.XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: herdova©marianskehory.cz
<br> Uzemm' informace k záměru pronájmu výše uvedeného pozemku v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> Vyhotovíla:
<br> XXXXXX XXXXXXX,dne XX.XX.XXXX
<br> STA'TUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Mariánské HorY a HUlVáky 200 až?
<br> za správnost: XXXXX XXXXXXXX souběžně zveřejněna na internetu
<br> XX%) “' ar.-as.F5?.ili.: ::.-Ě? Z[!._ ___.::.80/83- '%'Iř.<.>._.a,\ ' 6,76“ _ -|31 u?,? \ 4'a' j.<.> \ s? \.<.> 3 Č: \'\__.<.>.mb X.Mananske Hory V ' „ 549/1 “\r- 4-1 n- '".y),-k :! 15 \\ \\.<.> - H\\ 431/5 _ \ :; u_i-T 431-13-.mn Hoz—u.<.>.<.> 431mm 5“ 44mm _5.ro-13 -- _ 3.c na je <?.\ v.: 4.c? &* __ Q? |_—— i _ „::.-u.' O ' 5596 44.14: 433113 441/10 “53436 443,11 ' ao 5 2022 _:lz—Z—m __l 0 45 g 18 27 36 1.<.>.aStu-„ualrlvréuomlvava2:22 OSTRAVAH! 30.05.2022
<br> https://árcgis.mmo.cz/arcgísserver/rest/directories/arcgisoutput/SMO/PrintingToolsS.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5442443


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
28. 09. 2022
28. 09. 2022
28. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz