« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_206.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_206.pdf
1/3
<br> STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Statutární město Ostrava Mafiá'lSké Hory & HU'VákV 267 (12 úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ĚŠĚEĚĚÍĚ-IČ.- £ ZÚ odbor mistniho hospodarstw sňata dne: ' za správnost: Petra Kalvmvá souběžně zveřejněna na internetu ' Vaše značka: Ze dne: Č.j.: MH 10198/2022/OMH/Bur — 9 Sp.zn.<.> SZ MH 09892/2022 ELTRAB Group s.r.o.Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX „,Telefon: +XXX XXX XXX LUb'aHSka XXXX/X Fax: +XXX 459 298 120 00 Praha 2 — Vinohrady E-mail: bananuamuletrianskejggggz Datum: 09.06.2022
<br> Opatření obecné povahy Podle 55 171—173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení.Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle 5 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu 5 124,odst.6 zákona a 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a dále na základě souhlasu Policie ČR,MŘ — Dl,č.j.KRPT- 134036/ČJ-2022-070706 ze dne 06.06.2022 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 09/2022 „ UI.Zelená,Fráni Srámka — výkopové práce Podmínky příkazu:
<br> 1.Dle tohoto příkazu bude instalováno na příjezdových komunikacích ke garážím na ul.Fráni Šrámka,a dále ze strany od ul.Zelené přechodné dopravní značení dle dokumentace,a to A 15 — práce na silnici,B 28 — Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“ Z 2 — zábrana pro označení uzavírky.Dokumentace byla odsouhlasena dopravním inspektorátem PČR Ostrava dne 06.06.2022,uložené na odboru místního hospodářství <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanoveni © 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdě...

Načteno

edesky.cz/d/5442437

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
28. 09. 2022
28. 09. 2022
28. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz